Kullanıcı Sözleşmesi

Kursubul.com.tr

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

  1. GİRİŞ

1.1.    İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”); Kursubul.com.tr (“Kursubul”) tarafından işletilen, https://kursubul.com.tr alan adlı internet sitesi (“Website”) üzerinden sunulan imkanlar dahilinde, Website’nin aşağıda tanımlanacak olan Ziyaretçi, Kurs Yeri sıfatlarıyla kullanılmasına ilişkin genel şart ve detayları düzenlemektedir.

 

  1. TANIMLAR

2.1.    İşbu Sözleşme’de yer verilmiş terimler, aksi açıkça ifade edilmedikçe aşağıda tanımlandıkları şekilde anlaşılmalıdır:

Aracı Hizmet Sağlayıcı

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve sair mevzuat uyarınca başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ve tüzel kişiler anlamına gelecektir.

Cihaz

Kendi kategorisinde yer alan başlıca güncel internet tarayıcılarını çalıştırabilecek nitelikte olan, tercihen görüntülü görüşme ve konuşma özelliklerine sahip bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve sair elektronik cihaz anlamına gelecektir.

Elektronik Ticaret Mevzuatı

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 26.08.2015 tarihli ve 29457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik anlamına gelecektir.

İçerik Sağlayıcı

İnternet Kanunu kapsamında, internet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

İnternet Kanunu

5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun anlamına gelecektir.

Kullanıcı

Website’yi Mülk Sahibi, Müteahhit, Yatırımcı veya Mimar sıfatıyla kullanmak üzere hesap oluşturan kişi anlamına gelecektir.

Kurs Merkezi

İşbu Sözleşme koşulları doğrultusunda Kursubul aracılığı ile Website üzerinden sunulan imkanlardan yararlanarak işletme bilgilerini listeleyen ve yürüten anlamına gelecektir.

Kursubul Platformu

Faaliyet gösteren kurs merkezlerinin işletmelerini ve kurslarını tanıtabilmek amacıyla işlemleri gerçekleştirmesini mümkün kılan kursubul.com.tr alan adlı çevrimiçi platform anlamına gelecektir.

Kurs

Faaliyet gösteren ve platforma üye olan işletmelerin vermiş oldukları eğitim branşlarının her biri anlamına gelmektedir.

Sözleşme

İster basılı halde ister Website’de elektronik formatta yayımlanmış olsun işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve tüm ekleri anlamına gelecektir.

Tüketici

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 3. maddesi uyarınca ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi anlamına gelecektir.

Yer Sağlayıcı

İnternet Kanunu kapsamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler anlamına gelecektir.

Ziyaretçi

Website’ye üye olmaksızın Website’de dolaşım gerçekleştirebilen Üye/Kurs Merkezi sıfatını haiz olmayan kişiler anlamına gelecektir.

 

  1. GENEL ŞARTLAR

3.1.    İşbu Sözleşme, detaylı tanımına yukarıda yer verilmiş olan Ziyaretçi ve Kullanıcı için geçerli olup; Website’yi Ziyaretçi, Üye veya Kurs Merkezi sıfatıyla kullanan tüm kişiler farklı şekil ve şartlarda işbu Sözleşme’ye tabi olacaktır.

3.2.    İşbu Sözleşme’nin, Ziyaretçi tarafından Website’ye erişilmesinden itibaren ve Website’de herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden; Kullanıcı tarafından Website’ye üye olunmadan ve kurs eklemeye ilişkin herhangi bir işlem gerçekleştirilmeden önce okunması gerekmektedir.

3.3.  Kurs Merkezi sıfatıyla kursubul platformunu kullanan kişi için bu sözleşme geçerli olacaktır.

3.4.    Sözleşme’de düzenlenen koşulların bir kısmının veya tamamının Ziyaretçi veya Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Website’de Ziyaretçi veya Kullanıcı sıfatıyla işlemler gerçekleştirilmemelidir. Website’de işlem gerçekleştirmesiyle birlikte Ziyaretçi’nin ve Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’de yazılı şartları kabul ettiği ve onayladığı anlaşılacaktır. Şüpheye mahal vermemek adına belirtmek gerekir ki işbu Sözleşme’de yazılı şartların;

3.4.1.       Website’ye erişen ve Website’de dolaşımına devam etmekte olan Ziyaretçi tarafından,

3.4.2.       Website’de üyelik hesabı oluşturmayı tamamlayan Kullanıcı tarafından, “Kullanıcı Sözleşmesi’ni okudum, kabul ediyorum” ibaresine ait kutucuğun elektronik ortamda işaretlenmesi yoluyla kabul edildiği ve onaylandığı anlaşılacaktır.

3.5.    Website’de Kullanıcı sıfatı ile işlem gerçekleştirmek isteyen tüzel kişi sıfatını haiz şirket adına, temsilci sıfatı ile üye olunmasıyla birlikte ilgili tüzel kişiliğin işbu Sözleşme ile bağlı olduğu ve temsilcinin ilgili tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğu aksi halde doğan borç ve yükümlülüklerden şahsi olarak sorumlu olduğu, tüzel kişi temsilcisinin ilgili tüzel kişi adına işlem yapma yetkisini haiz olduğu kabul edilecektir. Bu durumda, işbu Sözleşme hükümlerinde bağlamın gerçek kişiye atıfta bulunduğu haller haricinde, düzenlemeler ilgili tüzel kişilik nezdinde hüküm doğuracaktır.

3.6.    Kursubul, Website’de güncelleme ve değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Kursubul tarafından; zaman zaman Website’de Ziyaretçi’ye/Kullanıcı’ya ilişkin gerçekleştirilebilecek güncelleştirmeler ve değişiklikler de işbu Sözleşme kapsamında olup, Ziyaretçi/Kullanıcı tarafından Website’nin kullanımına ve/veya Website içerisinde yer alan imkânlardan yararlanılmaya devam edilmesi; yapılan güncelleştirmelerin ve değişikliklerin Ziyaretçi/Kullanıcı tarafından zımni olarak onaylandığı anlamına gelir.

3.7.    Kursubul tarafından, işbu Sözleşme’de herhangi bir değişiklik yapılması halinde, güncel Sözleşme, Website üzerinden erişilebilir bir link vasıtası ile yayımlanacaktır. Yenilenmiş Sözleşme, yayımlandığı andan itibaren lehe maddeleri ile geçerli olacak ve mevcut ve sonraki tüm Ziyaretçiler/Kullanıcılar güncellenmiş şartlara tabi olacaktır.

3.8.    Yenilenen Sözleşme’nin; Ziyaretçi tarafından kabul edilmemesi halinde, Website’ye erişim derhal sonlandırılmalıdır. Yenilenen Sözleşme’nin, Kullanıcı tarafından kabul edilmemesi halinde, Website’de bulunan üyelik hesabının kullanımı işbu Sözleşme’nin 18. maddesinde yer verilen şartlar doğrultusunda derhal sonlandırılmalıdır.

 

  1. Kursubul Platformu

4.1.    Kursubul Platformu; üye olan işletmelerin vermiş oldukları kursları listeyen ve kurs arayanlar ile buluşturmayı hedefleyen bir platformdur.

4.2.    Kursubul Platformu üzerinden sağlanan içerik ve hizmetlerin kapsamı Kursubul’nin değişiklik hakkı saklı kalmak şartıyla Ziyaretçi ve Kullanıcılar bakımından değişiklik göstermektedir.

4.2.1.   Ziyaretçi, Kursubul Platformu’nda; dolaşım sağlayabilmekte, yayımlanan ilanları detaysız olarak görüntüleyebilmekte, Kursubul’a talep ve/veya sorularına ilişkin mesaj gönderebilmekte ve Kursubul Platformu’na üye olabilmektedir.

4.2.2.   Kurs merkezi, kursubul platformuna üye olarak önce işletme bilgilerini paylaşmakta, daha sonra kurs merkezlerini kaydetmekte ve bu kurs merkezlerine kurslarını atayarak admin onayına göndermektedir. Admin uygun görmediği kursları listelememe hakkına sahiptir.

 

  1. ÜYELİK VE ÜYELİK SONRASI İŞLEMLER

5.1.    Website’ye erişen Ziyaretçi, sunulan içerikleri detaylarıyla görüntüleyebilmek ve Üye sıfatıyla hizmet alma veya Kurs Merkezi sıfatıyla hizmet sunma işlemlerini gerçekleştirebilmek için Website’ye üye olmalıdır. Ziyaretçi, Website’ye erişme ve Website’yi kullanma saikine göre işbu Sözleşme’nin ilgili Kullanıcı’ya ilişkin hükümlerine de tabi olacaktır.

5.2.    Website’ye Kullanıcı sıfatıyla üye olmak isteyen kişi, Website’de yer alan üyelik formunu doldurarak aşağıda yer alan bilgileri Kursubul’ye iletmekle yükümlüdür;

5.2.1.       ad soyadı,

5.2.2.       elektronik posta adresi,

5.2.3.       T.C. kimlik numarasının son dört hanesi,

5.2.4.       telefon numarası,

5.2.5.       il/ilçe bilgisi ve

5.2.6.       kullanıcı şifresi.

(birlikte “Üyelik Bilgileri” olarak anılacaktır)

5.3.    Kullanıcı’nın Website’de sunulmuş olan imkanlardan yararlanabilmesi için gereken üyeliğin tamamlanması, Ziyaretçi’nin Üyelik Bilgileri’ni üyelik formuna girmesi, profili için bir kullanıcı şifresi oluşturması ve onay aşaması ile kurulur. Kursubul, ilgili bilgilerin Website’nin kullanım amaçlarına uygunluğunu değerlendirme, bu bilgilerin doğruluğunu teyit etme ve gerekmesi halinde üyelik oluşturma metotlarını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

5.4.    Kullanıcı’nın üyelik işlemlerini tamamlayabilmesi için, Website’ye sağladığı elektronik posta adresi ve telefon numarası bilgilerinin doğru ve güncel olması gerekmektedir. Onay aşaması kapsamında Kursubul, elektronik posta adresinin ve/veya telefon numarasının doğru ve güncel olduğunu teyit etmek amacıyla elektronik posta adresine ve/veya telefon numarasına bir doğrulama e-postası/kısa mesajı gönderebilecektir.

5.5.    Üyelik hesabına giriş için kullanılan kullanıcı şifresinin unutulması halinde Kullanıcı, hesap oluşturma aşamasında belirlediği elektronik posta adresine parola sıfırlama seçeneği gönderilmesini talep edebilecektir.

5.6.    Kullanıcı her zaman, Website üzerindeki hesabına giriş yaparak profilindeki bilgilerini güncelleyebilecek ve Website üzerinden sunulan hizmetlerin ifası amacıyla kendisine üyelik aşamasında sunulan Üyelik Aydınlatma Metni’ne uygun olarak birtakım ek verileri ve belgeleri profiline dahil edebilecektir.

5.7.    Website üzerinde kullanım koşullarını manipüle eden, sahte, yanıltıcı ve sair nitelikte üyelik oluşturulamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi halinde Kursubul, ilgili profilin ilişkili olduğu üyeliği askıya almaya veya kalıcı olarak silmeye yetkilidir.

 

  1. KULLANICILAR’IN ORTAK HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1.    Kullanıcı, Website’ye temin etmesi münhasıran kendi sorumluluğunda olan Cihaz vasıtası ile ve geçerli bir internet bağlantısı yoluyla erişecektir.

6.2.       Kullanıcı, üyeliğini oluştururken kendisinden talep edilen bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmasından münhasıran sorumlu olup; bu bilgilerde değişiklik meydana gelmesi halinde Kursubul’a Website üzerinden gerekli bildirimleri yapmakla yükümlüdür. Kullanıcı, verdiği bilgilerin eksik ve/veya yanlış olması yahut güncel olmaması sebebiyle Website’yi gereği gibi kullanamaması, zarara uğrama tehlikesi ile karşılaşması ve/veya zarara uğraması halinde Kursubul’dan herhangi bir talepte bulunamayacaktır.

6.3.       Ziyaretçi, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Website içerisinde sunulan hizmetlerden faydalanırken ve hizmet sunarken veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, işbu Sözleşme'de yer alan tüm şartlara, Website’de duyurulan ve/veya ileride herhangi bir zamanda duyurulacak olan kurallara ve işbu Sözleşme’de atıf yapılanlar da dahil olmak üzere yasal düzenlemelere uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.4.       Kullanıcı Kursubul’un yazılı onayı olmaksızın işbu Sözleşme’yi ya da bu kapsamda yer alan hak ve yükümlülüklerini, kullanıcı profilini, hesap bilgilerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez; üyeliğini kendisinden başka kişilerin kullanımına açamaz. Bu tür devirler veya yetkisiz kullanımlar sonucu ilgili Kullanıcı’nın veya üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan Kursubul doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’nın üyeliğini başkasına kullandırdığının veya devrettiğinin tespit edilmesi halinde ilgili kişinin üyelik hesabı Kursubul tarafından askıya alınabilecek veya kalıcı olarak silinebilecektir.

6.5.       Kullanıcı, Website üzerinde kendisi tarafından oluşturulmuş bir e-ticaret sitesine veya Kursubul ile aynı veya benzer hizmetler sunan herhangi bir fiziki/dijital mecraya yönelik bir adrese/URL adresine yönlendirme yapamaz veya bu amaca yönelik sair bilgiler veremez. Kullanıcılar arasındaki iletişim, Website üzerinden sağlanan imkanlar çerçevesinde gerçekleştirilir. İletişim amacıyla olsa dahi; Kullanıcılar şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcılar ile paylaşamaz. Kullanıcı’nın şahsi iletişim bilgilerini diğer Kullanıcılar ile paylaşması nedeniyle uğrayacağı dolaylı ve/veya doğrudan zararlardan Kursubul hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Kullanıcı’nın bu maddeye aykırı davrandığının tespiti halinde, ilgili kişinin üyelik hesabı Kursubul tarafından askıya alınabilecek veya kalıcı olarak silinebilecektir.

6.6.    Kullanıcı, Website üzerinde oluşturacağı ilan, yorum, açıklama ve sair içerikler bakımından İçerik Sağlayıcı sıfatını haiz olduğunu, bu doğrultuda İnternet Kanunu uyarınca kendisine tanınan hak ve yükümlülüklere uygun hareket edeceğini ve bu içeriklerin hukuka uygunluğu ve/veya üçüncü kişiler nezdinde hak kaybına neden olması kapsamında Kursubul’un herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.  

6.7.    Kullanıcı, Website’ye eklediği içeriklerin fikri mülkiyet ve kişilik haklarının ihlali de dahil olmak üzere üçüncü kişiler nezdinde hak ihlali teşkil edecek nitelikte olmadığını, ekleyeceği her türlü içerik nedeniyle Kursubul’nin uğrayacağı zararlardan münhasıran kendisinin sorumlu olacağını kabul eder.

6.8.    Kullanıcı; Kursubul ve/veya başkaca üçüncü kişilerin şahsi haklarına, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki fikri mülkiyet haklarına veya malvarlığı haklarına müdahale teşkil edecek şekilde, Website dâhilindeki metinleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını ya da sair herhangi bir unsuru çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, kopyalamayacağını ve/veya işlemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.9.    Kullanıcı, Website’ye ekleyeceği içeriklerinde yahut Website’de kendisine sunulan imkanlar dahilinde gerçekleştireceği iletişimlerde ırk, din, cinsiyet, cinsel tercihler gibi ayrımcılık yaratabilecek, hakaret edici, şiddet içerikli, üçüncü kişilerin gizlilik, kişilik, fikri mülkiyet hakkını ihlal eden, hukuka, genel ahlaka aykırı ifadelere, içeriklerin yahut iletişimin amacı ile bağdaşmayan bilgilere ve yorumlarında deneyim paylaşımı ve değerlendirme amacı dışındaki bilgilere yer vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.10.     Kullanıcı, Website’de yer alan ilan, açıklama ve sair detayların Website’nin tanıtımını yapmak amacıyla Kursubul tarafından dijital ve basılı mecralarda kullanılmasını peşinen kabul eder.

6.11.     Kullanıcı, Kursubul’ye ait veya Kursubul ile ilişkilendirilebilecek içerik ve ortam sağlayıcılarına, internet sitelerine, mal veya hizmetlerine yahut yazılımlarına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek, aşırı yükleme yapacak veya hasar verecek işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6.12.     Kullanıcı; solucan, virüs, casus yazılım, zararlı yazılım veya diğer her türlü zarar verici veya engelleyici kodu aktarma dâhil; Website sunucularını veya Website’ye bağlı olan ağları engelleyemez, kesintiye uğratamaz; Website’nin diğer Kullanıcılar’ın Cihazlar’ında gösterilme ya da görüntülenme şeklini herhangi bir şekilde değiştiren veya engelleyen içerikler ya da kodlar ekleyemez. Kullanıcı; Website üzerinde, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme, sızma, müdahale etme, tersine çevirme, kopyalama faaliyetleri dâhil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere Website’nin bütünlüğünü ve performansını bozacak benzeri herhangi bir girişimde bulunamaz.

6.13.     Kullanıcı, hesap bilgilerini gizli tutmayı ve bu bilgileri yetkisiz üçüncü kişilerin erişimine karşı korumayı taahhüt eder. Kullanıcı, bu bilgilerin üçüncü bir tarafça kullanıldığına dair şüpheye düşerse veya bunu tespit ederse, Kursubul’yi derhal bilgilendirecektir.

6.14. Kullanıcı, işletme ve kursların altına yaptığı yorumların doğruluğundan sorumludur. Yorumlar hakaret veya yalan bilgi içerirse Kursubul.com.tr sorumlu değildir. Yorum yapan kullanıcıya ait bilgiler (isim, telefon vb iletişim bilgileri), yorum yapılan işletmeye talep halinde iletilecektir. Yapılan yorumlar kursubul.com.tr tarafından herhangi bir neden gösterilmeden silinebilir, yorum sahibi buna itiraz edemez. Yapılan yorumlardan doğabilecek kurs merkezi zararlarından kursubul.com.tr sorumlu değildir. 

6.15. İşbu Sözleşme;

6.15.1.    Ziyaretçi tarafından Website’ye erişim durdurularak her zaman,

6.15.3.    Kurs yeri / İşletme tarafından üyelik hesabının kullanımı durdurularak işbu Sözleşme’de yer verilen koşullar dahilinde her zaman sona erdirilebilecektir.

 

  1. KURS YERİ’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

7.1.       Kurs Yeri, Website içerisinde yer alan üyelik formunu doldurarak, Website’yi kullanmaya başlayabilecektir. İşbu Sözleşme kapsamında Kurs yeri, iş ve işlemlerini Kursubul Platformu üzerinden kendilerine sunulan imkanlar doğrultusunda gerçekleştirmekle yükümlüdür.

7.2. Kurs Merkezi üyelik esnasında verdiği bilgilerin doğruluğundan mesuldur. Kursubul.com.tr bilgilerin yanlış olması durumunda sorumlu değildir.

7.3.      Kurs Merkezi, hesap oluştururken, kurs yeri ve kurs bilgilerini eklerken kendisinden talep edilen bilgi ve verileri doğru ve eksiksiz olarak Kursubul’a sunmakla yükümlüdür. Aksi halde kursun mevcut durumuna en uygun şekilde hizmet verilebilmesi için kendisinden profil bilgilerini doldurması veya ek bilgiler sunması istenebilecektir.

7.4.       Kurs Merkezi'nin verdiği bilgilerin yanlış olmasının anlaşılması ile Kursubul ilgili kurs merkezinin üyeliğine son verme hakkına veya ilanlarını yayınlamama hakkına sahiptir.

7.5. Kurs Merkezi Kursubul.com.tr'ye üye olarak kullanıcıların kurs merkezleri hakkında yorum yapabilecekleri konusunda bilgi almış ve kabul etmiş sayılır. Kurs Merkezi arzu ederse Kursubul.com.tr ile iletişime geçebilir ve kursmerkezi kaydını sildirebilir.

7.6 Kurs Merkezi hakkında yapılan olumsuz, hakaret içeren veya yalan yorumlardan kursubul.com.tr sorumlu değildir. Kurs Merkezi yorum hakkında inceleme talebini kursubul.com.tr ye iletebilir. Kursubul uygun görmesi halinde yorumu silebilir ve yorumu yapan kullanıcının üyeliğini silebilir.

8. KURSUBUL'UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1.     Kursubul, Elektronik Ticaret Kanunu ve İnternet Kanunu uyarınca sahip olduğu yükümlülükleri yerine getireceğini kabul eder.

8.2.     Kursubul, Website üzerinden sunulan hizmetlerin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecek olup, Kursubul’un bahsi geçen konulara ilişkin herhangi bir taahhüdü bulunmamaktadır. Bununla birlikte Website’nin 7 gün 24 saat açık olmasını taahhüt etmemektedir. Kursubul, olası bir teknik aksaklık durumunda bu aksaklığın giderilmesi için kendisinden beklenen makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

8.3.     Kursubul işbu Sözleşme doğrultusunda kurs merkezlerinin kurslarını listeleyebilmesi  için gereken koordinasyonun sağlanması, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi için Kursubul Platformu’nda uygun altyapının ve imkanların sağlanması ve sair kendisinden beklenen çabayı göstermekle yükümlü olup hiçbir tarafa karşı kesin bir taahhüdü bulunmamaktadır.

8.4.     Kursubul herhangi bir zamanda Website’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir, Website’de teknik bakım, onarım ve güncelleştirmeler gerçekleştirebilir veya Website’nin kullanımını kısmen veya tamamen durdurabilir.

8.5.     Kursubul, Website’nin içeriğini, kullanım şeklini, üyelik için gereken bilgileri, hesap türlerini ve Website’ye dair sair hususları değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. Bu kapsamda Kursubul, halihazırda üyelik gerektirmeyen işlemleri üyelik gerektirir hale dönüştürebilir, ek hizmetler sunabilir, bazı hizmetleri kısmen veya tamamen değiştirebilir.  Kursubul, ücretsiz olarak sunmakta olduğu hizmetleri ücretli hale dönüştürebilir, halihazırda ücretli olan hizmetlerin ücretini güncelleyebilir veya bunları ücretsiz hale getirebilir. Ücretsiz kullanılan servisler ücretli hale getirilerek Kullanıcı’nın kullanımına sunulmasından önce Kullanıcı’dan bu hususta bir onay alınacaktır.

8.6.     Kullanıcı’nın kendisine sunulan imkânları, öngörülen amaçlar ve yasal yolların kapsamı dışında kullanması ve/veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi halinde; Kursubul, tek taraflı olarak Kullanıcı’nın Website’yi kullanımını veya Website içerisindeki üyeliğini sonlandırmaya yetkilidir. Kursubul, Kullanıcılar hakkında kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve bunlarla sınırla kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, gerekli önlemleri alma hakkına sahiptir. Belirtmek gerekir ki Kursubul, söz konusu Kullanıcı’yı bir daha üye olamayacak şekilde Website’den uzaklaştırabilecektir.

8.7.     Kursubul üyelik için verilen bilgi ve belgelerin işbu Sözleşme’de belirtilen şartları karşılayıp karşılamadığını her zaman denetleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İlgili Kullanıcı’nın bu şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde, Kursubul’nin ilgili kişinin üyeliğini sonlandırma hakkı saklıdır.

8.8.   Kursubul, emredici mevzuat ya da alt düzenleyici işlemler sebebiyle, resmi makamlar tarafından usulünce talep halinde tüm verileri yetkili makamlara açıklamaya yetkilidir. Böyle bir açıklama bilgi gizliliğinin veya kişisel verilerin korunmasının ihlali olarak değerlendirilemez.

8.9.   Kursubul, 15.07.2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmî Gazete’de yayımlananarak yürürlüğe giren Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik kapsamında Kullanıcı’nın ön onayı olmaksızın Kullanıcı’ya ticari elektronik ileti göndermeyeceğini ve Kullanıcı’ya ‘ticari elektronik iletiyi ret hakkı’ ile ‘verdiği onayı geri çekme hakkı’ tanıyacağını taahhüt eder.  İşbu taahhüt, Kullanıcı’nın Kursubul ile kendiliğinden iletişime geçmesi ve kendisiyle iletişime geçilmesi amacıyla Kursubul’ye iletişim bilgilerini vermesi hallerinde geçerli olmayacak, ticari elektronik ileti için onay gerekmeyecektir.

8.10.   Kullanıcı aleyhinde herhangi bir dava, icra takibi başlatılması veya ihtiyati tedbir/ihtiyati haciz kararı verilmesi, Cumhuriyet Savcılıkları tarafından soruşturma yürütülmesi ve/veya iddianame düzenlenmesi halinde Kursubul kendi münhasır takdirinde olmak üzere Kullanıcı’nın üyeliğini kalıcı ve/veya geçici olarak durdurabilir. Böyle bir Kullanıcı’nın bir başka hesap açması ve/veya hesap açtığının tespiti halinde Kursubul bu hesapları da kapatarak uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararın tazminini talep edebilecektir.

8.9.   İşbu Sözleşme, Kullanıcı’nın Website’ye üye olduğu süre boyunca yürürlükte kalacak ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyeliğinin geçici veya kalıcı olarak durdurulması veya kendi isteğiyle kapatılması hallerinde, Ziyaretçi’nin ise Website’de dolaşımına son vermesi halinde sona ermiş sayılacaktır. Kursubul, Kullanıcı'nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya Website içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmete ilişkin benzeri uyarı ve kuralları ihlal etmesi durumunda veya diğer Kullanıcılar’ın ilgili Kullanıcı hakkında şikâyet veya olumsuz yorumlarda bulunulması halinde ilgili kişinin üyeliğini geçici veya kalıcı olarak dondurabilecek, Kullanıcı Sözleşmesi'ni hiçbir neden göstermeksizin tek taraflı olarak feshedebilecektir.

8.10.   Kursubul, Kullanıcı / Kurs yeri tarafından kendisiyle iletişime geçilerek diğer Kullanıcılar’a ilişkin kendisine iletilmiş şikâyet kayıtlarını inceleyerek, ahlak dışı iletişim, meslek etiği kurallarını ihlal eder nitelikte davranış ve uygunsuz içerik paylaşımları dâhil ve fakat bunlarla sınırlı kalmamak üzere her türlü uygunsuz davranış kriterleri üzerinden kayıtları değerlendirerek, inceleme süresince ilgili Kullanıcı’nın Website’de yer alan hesabını geçici olarak askıya alma da dahil olmak üzere gerekli önlemleri alma ve incelemeler neticesinde şikâyet konusuna ilişkin olarak Kullanıcı’yı münhasıran kendi inisiyatifinde olacak şekilde Website’den kalıcı olarak uzaklaştırmaya ve üyeliğini kalıcı olarak son vermeye yetkilidir.

8.11.   Kursubul, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Sözleşme’yi ve Website’de yer alan her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla Website’de ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, Website’de ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.12   Kursubul, gerekli gördüğü hallerde hizmete ilişkin memnuniyet anketleri sunabilecek, puanlama sistemleri ve sair yöntemler geliştirebilecek ve bunlara ilişkin detayları ve sonuçları Website üzerinden yayımlayabilecektir. 

 

9. SORUMSUZLUK

9.1.     Kursubul; Kullanıcılar arasında gerçekleşecek her türlü iletişim faaliyetine dâhil olmayacağı gibi bu iletişimden kaynaklanan problemlerin, zararların ve başkaca taleplerin muhatabı olmayacaktır. Bu doğrultuda belirtmek gerekir ki bahsi geçen iletişim faaliyetleri çerçevesinde Kursubul, İçerik Sağlayıcı sıfatını haiz olmayıp yalnızca Yer Sağlayıcı konumundadır. Kursubul, Yer Sağlayıcı sıfatı doğrultusunda yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir. Bu kapsamda; Kursubul’nin sorumluluğu, kendisine iletilecek olası bildirimler doğrultusunda İnternet Kanunu’na uygun gerekli adım ve tedbirleri alma ile sınırlıdır.

9.2.     Kursubul, Yer Sağlayıcı sıfatına istinaden, Kullanıcı tarafından Kursubul’a iletilen veya Website üzerinde Kullanıcı tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi, belge ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

9.3.     Kursubul, Website üzerinden, üye olmayan ve Kursubul’un kontrolü dışında üçüncü kişi sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya platformlara, dosyalara veya içeriklere URL adresi verebilir. Bu linkler, internet sitesini veya ilgili platformu işleten kişiyi desteklemek amacı veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Website üzerinden erişilen linkler, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında Kursubul’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

9.4.     Kursubul, Website’de yayımlanan kurs merkezi ilanlarının hukuka aykırı olması, başkalarının malvarlığı, şahsi ve ticari haklarına tecavüz edici nitelik taşıması veya bu yönde yapılan ihtarlara muhatap olması veya işbu Sözleşme’ye doğrudan veya dolaylı olarak aykırı olması gibi sebeplerle Kullanıcı’ya herhangi bir ihtarda bulunmadan ilgili kurs merkezi ilanının yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir ve ilgili üyelik hesabını askıya alabilir veya kalıcı olarak silebilir.

9.5.     Kursubul, Kullanıcı'nın işbu Sözleşme hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Website üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Aksi halde Kursubul yürürlükteki kanunlar uyarınca uğradığı/uğrayabileceği her türlü zararı rücu etme hakkına sahiptir.

9.6.     Kursubul, Kullanıcı’nın -mevcut olması halinde- alenileştirdiği bilgileri kendi belirlediği hizmet politikası ve dürüstlük kuralları çerçevesinde Website’nin tanıtımı amacıyla Website’de ve diğer fiziki/dijital medya ortamlarında yayımlama hakkına sahiptir.

9.7.     Kursubul, yürürlükteki kanunlar doğrultusunda müsaade edildiği sürece, Website’nin kullanımına ilişkin Kullanıcılar’ın ihmal ve davranışlarıyla bağlı değildir.

9.8.     İşbu Sözleşme kapsamı dışında gerçekleşecek tüm kanuni değişikliklerden kaynaklanan işlemler Kursubul’nin sorumluluğu dışında olup ve Sözleşme’ye aynı şekilde yansıtılacaktır.

9.9.     Hesap oluşturma ve üyelik bilgilerini güncelleştirme esnasında Kursubul ile paylaşılan bilgi ve belgelerin Kullanıcı tarafından üçüncü kişilerle paylaşılması ve/veya Kursubul’nin kusuru olmaksızın üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi durumunda ortaya çıkacak doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan Kursubul sorumlu tutulmayacaktır.

9.10.   Proje süresince Kullanıcılar arasında Website’de sunulan imkanlar çerçevesinde gerçekleştirilebilecek görüşme içeriklerinin ve Proje detaylarının Kursubul’nin kusuru olmaksızın Proje ile ilişkisi bulunmayan üçüncü kişi ve/veya kurumlar ile paylaşılması ve/veya üçüncü kişiler tarafından ele geçirilmesi, ifşa edilmesi ve sair durumlarda ortaya çıkabilecek zararlardan Kursubul sorumlu tutulamayacaktır.

9.11.   Kullanıcı’nın hesabını devretmesi ve üçüncü kişilere kullandırması sonucu uğranılan/uğranabilecek olan zararlardan Kursubul doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu değildir.

9.12.   Kullanıcı’nın kendisine ait olmayan veya Website’yi kullanmaya uygun olmayan Cihazlar vasıtasıyla Website’ye erişim sağlaması ve bu nedenle herhangi bir kişinin maddi ve/veya manevi zarara uğraması halinde, oluşacak bütün zararlardan ilgili Kullanıcı sorumlu olacaktır.

9.13.   Kursubul, Kullanıcılar arasında kurs anlaşmalarında yer alan hak ve yükümlülüklerin de muhatabı değildir.

9.14.   Kursubul; doğal afet, terör olayları, savaş, askeri uygulamalar, epidemi/pandemi niteliğini haiz yaygın salgın hastalık ve buna bağlı gelişen hükümet önlemleri ve/veya yoğun ulaşım kısıtlaması, yangın, deprem gibi doğal afetler, enerji ve işgücü kaybı, sunucuların zarar görmesi, ağ sistemlerine sızılması gibi kendilerinden kaynaklanmayan, mücbir sebep olarak adlandırılabilecek birtakım objektif imkânsızlıklar nedenleriyle Sözleşme’deki sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirememesinden yahut geciktirmesinden sorumlu olmayacaktır.

 

10. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE ÇEREZ POLİTİKASI

10.1.     Kursubul tarafından sunulan hizmet ve imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Ziyaretçi’ye ait kişisel veriler, başta KVKK olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Website üzerinden erişilebilecek olan Website Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda Ziyaretçi, Website’de dolaşım gerçekleştirmeden önce Website Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.

10.2.     Kursubul tarafından sunulan imkânlar dolayısıyla işlenmekte olan Kullanıcı’ya ait kişisel veriler, başta KVKK olmak üzere yürürlükteki güncel mevzuata uygun ve Website üzerinden erişilebilecek olan Üyelik Aydınlatma Metni doğrultusunda işlenmektedir. Bu doğrultuda kendisine ilişkin kişisel verilerin elde edilmesinden önce Kullanıcı, Website’de yer alan Üyelik Aydınlatma Metni vasıtası ile aydınlatılmaktadır.

10.3.     Kursubul, Kullanıcılar’ın Website üzerinden Kullanıcılar’ın değerlendirme yapmalarına ve yorumlarını paylaşmalarına imkân sağlayan çözümler üretebilecektir. Böyle bir durumda Kullanıcılar’ın yapmış oldukları değerlendirmeler, yorumlar ve kullanıcı isimleri Website üzerinde alenileştirilebilecektir. Kullanıcılar’ın üyeliklerinin sonlanmasının ardından, Kullanıcı’nın profil bilgileri ile ilan bilgileri gibi bilgiler Website’den kaldırılacaktır. Bununla birlikte Kursubul, yorum ve değerlendirmeler dahil olmak üzere bazı içeriklerin Website’de yayımlanmaya devam etmesine karar verme hakkını saklı tutar.

10.4.     Ziyaretçi’nin ve Kullanıcı’nın Website’de dolaşım gerçekleştirdiği süre boyunca, “cookies” olarak da adlandırılan çerezler Website’de yer alan Çerez Politikası’na tabidir. Kullanıcı kendisine Website üzerinden sunulan Çerez Politikası’nı okumakla yükümlüdür.

 

11. BİLDİRİMLER

11.1.     İşbu Sözleşme uyarınca Kursubul’a yapılacak olan bildirimler Website’de bu amaç için özgülenen alanlar üzerinden gerçekleştirilecektir.

 

12. SÖZLEŞME’NİN BÜTÜNLÜĞÜ

12.1.     İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü veya geçerliliğini etkilemeyecektir.

 

13. DELİL SÖZLEŞMESİ

13.1.     Taraflar, işbu Sözleşme’den doğabilecek her tür ihtilafta, taraflara ait defterlerin, bilgisayar kayıtlarının, veri tabanında ve sunucularda tutulan sistem kayıtlarının, ticari iletilerin, anlık mesajlaşma uygulamaları yazışmalarının, e-postaların, sosyal medya yazışmalarının, bağlayıcı, muteber, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu hükmün kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

14. TEMLİK VE NAKİL

14.1.     Kursubul, işbu Sözleşme kapsamında tanzim olunan veya Kursubul Platformu içerikleri ile ilgili olarak sahibi olduğu her nevi hak veya yetkiyi yahut borçlarını veya yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen; her zaman için, Kullanıcı’ya önceden bildirimde bulunmak kaydı ile üçüncü kişi veya kurumlara devir, temlik veya nakledebilir.

 

15. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

17.1.     İşbu Sözleşme’ye ilişkin olarak doğacak tüm uyuşmazlıkların çözümünde, Türk Hukuku uygulanacak olup; Sözleşme kapsamında Ziyaretçi’nin/Kullanıcı’nın kamu tüzel kişisi veya tacir olması halinde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

16. FESİH

16.1.     Kursubul, Kullanıcılar’ın işbu Sözleşme’ye aykırı hareket etmeleri durumunda Sözleşme’yi hiçbir bildirime gerek kalmaksızın derhal feshetme hakkına sahiptir.