Web Sitesi Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

Kursubul.com.tr

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi uyarınca Kursubul.com.tr (“Kursubul”) olarak, http://kursubul.com.tr alan adlı internet sitesi (“Websitesi”) kullanımınıza ilişkin sizleri (“Ziyaretçi”); kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, işleme yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz: Kişisel verileriniz;

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun ve belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.

Kursubul Tarafından İşlenen Kişisel Veri Türleri: İşlem Güvenliği Bilgileri:

 • Ziyaretçi’nin IP Adresi bilgileri, Websitesi’nde yer alan çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla işlenmektedir. Ziyaretçiler’in Websitesi‘ne erişim sağladıkları cihazın tanımlanabilmesi amacıyla işlediğimiz IP Adresi verisi, KVKK madde 5/2 (ç) bendi uyarınca, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun gereği yer sağlayıcı olarak yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla, trafik bilgisi tanımının kapsamında yer alan IP Adresi verisini işlememizin hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmemiz için zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Söz konusu veri, yargı mercileri tarafından talep edilmesi halinde yargı makamları ve mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (“BTİK”)’nun talep etmesi halinde BTİK ile paylaşılacaktır.

Diğer:

 • Ziyaretçiler’in Çerez Kayıtları bilgileri, Websitesi’nde yer alan çerezler vasıtasıyla otomatik yollarla işlenmektedir. Ziyaretçiler’in Websitesi’nde geçirdikleri süre ve bu süredeki faaliyetleri analiz edilerek kullanıcı deneyiminin artırılabilmesi amacıyla işlediğimiz Çerez Kayıtları verisi, KVKK madde 5/2 (f) uyarınca, Website verimliliğinin ve Ziyaretçi memnuniyetinin analiz edilebilmesi kapsamında özel hayat gizliliğinizi ihlal etmeyecek ölçüde meşru menfaatimiz için Çerez Kayıtları verisini işlememizin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak işlenmektedir. Çerez Kayıtları verisi, bu konudaki aydınlatılmış açık rızanıza bağlı olarak çerezin analiz edilebilmesi amacıyla, kullanılan çerezin türüne göre ### ile paylaşılacaktır.

  Bu Aydınlatma Metni’nde yer alan tüm veri türleriWebsitesi sunucu ve altyapı hizmeti alınan sağlayıcı şirket ile paylaşılmaktadır. Bu veri aktarımı, işlediğimiz veri türlerinin bir sunucuda barındırılması ihtiyacını karşılamak üzere sunucuların ilgili şirket bünyesinde bulunmasından kaynaklanmakta olup aktif bir veri transferi gerektirmemekte ve barındırma hizmetinin doğası gereği gerçekleşmektedir.   ÇEREZ POLİTİKASI   İşbu Çerez Politikası (“Politika”), Rolükap’a ait http://kursubul.com.tr adlı Websitesi için geçerlidir. Politika’da yer alan çerezler Websitesi’ni ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyimlerini geliştirmek, sizlere belirli hizmetler sunmak, Websitesi ve Ziyaretçi güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmaktadır. İşbu Politika’da yer alan çerezlerin kullanımı başta KVKK olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata ve amacına uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.   Rolükap olarak, Websitesi’nde kullanmakta olduğumuz çerezleri devre dışı bırakabilir, silebilir, değiştirebilir veya Websitesi’ne yeni çerezler ekleyebiliriz. Bu nedenle, işbu Politika’da yer alan bilgileri değiştirme hakkını saklı tutmaktayız. Güncel Politika üzerinde yapılan değişiklikler, erişiminize açık bir mecrada yayımlanması ile yürürlüğe girecektir. Metnin son güncelleme tarihine sayfanın üst kısmında ulaşabilirsiniz.   Yukarıda belirtilen Websitesi ve sayfalarına erişerek, işbu Politika uyarınca çerez kullanımını onaylamış olursunuz. Politika’da yer alan çerezlerin kullanılmasını istemediğiniz takdirde internet tarayıcınızın ayarlarını Politika’da belirtilen şekillerde düzenlemeli veya Websitesi’ni kullanmaktan kaçınmalısınız. Ancak çerezlerin kullanımına izin vermemek veya çerezleri silmek Websitesi’nin kullanımını olumsuz yönde etkileyebilir ve Websitesi’nde sunduğumuz bazı hizmetleri kullanamamanıza yol açabilir.   Politika ile amaçlanan, Ziyaretçiler’i çerezler vasıtası ile elde edilen kişisel verileri hakkında KVKK’nin 10’uncu maddesi uyarınca aydınlatmaktır. Aşağıda yer verilen tablolar, işbu Politika uyarınca kullanılmakta olan çerezler ve kullanım amaçlarını özetlemektedir.   Çerez Nedir? Çerezler (cookies) web sunucuları tarafından internet tarayıcınıza gönderilen ve Websitesi’ne erişmek için kullandığınız cihaza kaydedilerek, Website ziyaretinize yönelik bilgilerin depolandığı küçük boyutlu metin dosyalarıdır.   Çerezlerin Kullanım Amacı Nedir? Çerezler, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda Ziyaretçiler’imize daha uygun hizmet, ürün veya teklif sunmak için kullanılmakla beraber;

 • Websitesi’nin kullanılması için ihtiyaç duyulan teknik verilerin sağlanması,
 • Websitesi’ni kullanım alışkanlıklarınıza ve ne şekilde kullandığınıza ilişkin bilgilerin toplanması;
 • Başta 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca, kanundan kaynaklanan ve/veya sözleşmelerin ifasına yönelik yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz için IP adresi gibi kişisel verilere ihtiyaç duyulması sebepleriyle kullanılmaktadır.

  Çerez Türleri ve İşlevleri Aşağıda, Websitesi’nde kullanılan çerezlerin türlerine dair açıklamaları bulabilirsiniz. Zorunlu Çerezler: Bu çerezler, Websitesi’nin beklendiği gibi çalışabilmesi için gereklidir, özellikle aynı oturum içerisinde önceki sayfalara dönüldüğündeki eylemleri hatırlar. Bu çerezler tarafından depolanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında tanımlama yapılamaz.   Performans Çerezleri: Bu çerezler, sitede ziyaret edilen alanlar, geçirilen süre ve Ziyaretçiler’in karşısına çıkan hata mesajları gibi bilgileri raporlayarak Ziyaretçiler’in Websitesi ile girdiği etkileşimi anlamamızı sağlar. Bu çerezler tarafından depolanan veriler kullanılarak kimliğinizi ortaya çıkaracak kişi bazında tanımlama yapılamaz.   İşlevsellik Çerezleri: Bu çerezler, kullanıcıların Websitesi’ne hangi ülkeden bağlandıkları, Websitesi’ni hangi dilde kullandıkları gibi bilgileri hatırlar. Bu sayede elde edilen bilgiler kullanıcı tercihlerine yönelik hizmet sunulmasını sağlar. Bu çerezler, kullanıcı davranışları ile ilgili bilgileri anonim olarak toplar ve toplanan bu bilgiler Website’nin geliştirilmesi için raporlama amacıyla kullanılır.   Hedefleme/Reklam Çerezleri: Bu çerezler, kullanıcılara ilgi alanlarına yönelik içerik sunmak amacıyla kullanılmakla beraber aynı zamanda sunulan içerikleri kısıtlamak için de kullanılabilir. Bu çerezler tarafından depolanan veriler, Ziyaretçiler’in IP adresleri ile takip edilerek kimlik tanımlayıcı bilgiler toplanabilir.  

 1. Parti ve 3. Parti Çerezler Nelerdir?

 

 • 1. Parti çerezler, tarafımızca yukarıda belirtilen amaçlara yönelik ve mevzuata uygun olarak Websitesi’nde kullanılmaktadır. 1. Parti çerezler http://Kursubul.com internet alanına ait çerezlerdir ve sizlere sunulan hizmetlerden yararlanabilmeniz için önem teşkil etmektedir. Bahsedilen çerezlerin devre dışı bırakılması veya silinmesi halinde Websitesi ile ilgili bazı temel fonksiyonlardan yoksun kalabilirsiniz.

  Kullandığımız 1. Parti Çerezler

Çerez Adı Çerez Türü Saklandığı Süre
aktifuyeno Zorunlu 30 Gün
adsoyad Zorunlu 30 Gün
seviye Zorunlu 30 Gün
PHPSESSID Zorunlu 30 Gün

 

 • 3. Parti çerezler http://Kursubul.com alan adı dışındaki websitelerine ait olan çerezlerdir. Bu çerezlerin amacı sunulan bazı ilave özelliklerin web sitesine entegre edilmesini sağlamaktır.

  Kullandığımız 3. Parti Çerezler

Çerez Adı Sağlayıcı Çerez Türü Saklandığı Süre
_gid Google Analytics Performans 24 saat
_gat_gtag_UA_*** Google Analytics Performans 1 dakika
_ga Google Analytics Performans 2 yıl

  Çerezlerin Yönetilmesi Website’de kullanılan 1. Parti ve/veya 3. Parti çerezleri isteğiniz dahilinde, aşağıda verilen linkler aracılığıyla kullandığınız tarayıcı ayarlarına erişerek ve belirtilen adımları izleyerek yönetebilirsiniz. Ancak belirtmek isteriz ki devre dışı bırakılan çerezler, Websitesi kullanımınızı olumsuz yönde etkileyebilir ve Websitesi’nde sunulan bazı hizmetlerden yararlanamamanıza sebep olabilir.

  Bu Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni doğrultusunda sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir: Websitesi kullanımınıza ilişkin kişisel verilerinizin;

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurt içine ya da yurt dışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.   Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:  

 • bilgi@Kursubul.com.tr adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • Halkapınar Mahallesi 1203 Sokak No:13 Daire:1314 Onuk Plaza İş Merkezi, 35170 Konak/İzmir adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.